Soustředění 2015


Záseka — 20.4.2015 – 25.4.2015

FOTKY ze soustředění na FB stránce Fotky - Záseka 2015

Soustředění očima Elišky Brázdilové:

Sešel se rok s rokem a my, řešitelé korespondenčního semináře, jsme se sjeli do rekreačního střediska Záseka na soustředění, kvůli kterému jsme více než půl rok řešili většinou nelehké úkoly. Na úvod nám bylo sděleno, že jsme (na motivy filmu Tron) uvězněni v počítači a musíme se dostat zpět do světa a jako prográmkům nám bude podle zásluh zvyšována priorita.

Naše rána začínala zajímavě – taneční rozcvičkou pod vedením Davida. Názory na jeho pohybovou aktivitu se různily, některým přišla moc namáhavá, jiní zase cenili originalitu a zapojení hudby. Dalším bodem byla snídaně, která pro mnohé znamenala důvod, proč vlastně doběhnout zpátky do chaty. Po krátkém občerstvení byl každý zapsán na 2 dopolední přednášky, které jsme si vždy předešlý den volili. Všechny byly zajímavé a člověk vždy stěží vybíral, na kterou se má zapsat a kterou bude muset vynechat. Naštěstí se z řad vedoucích vždy našel někdo ochotný, kdo rád přednášku zopakoval v jiný čas nebo odpovídal na všetečné otázky a dotazy.

Po 3 hodinách přednášek přišel oběd, se kterým se paní kuchařky vždy vytáhly, a nejeden strávník si zdejší kuchyni pochvaloval. Zajímavým poznatkem bylo i řazení front na jídlo – nejoblíbenějšími variantami byla prioritní fronta nebo řazení podle zásobníku. Když nám jídlo slehlo, vydali jsme se ven, kde pro nás vedoucí pokaždé nachystali nějakou zábavnou pohybovou aktivitu. Jednou jsme překupovali zboží, jindy jsme zase museli předat informace o obrázku pomocí popisu, pak jej namalovat a poté na základě náčrtu vyrobit. Skvělá byla hra, ve které jsme museli projít IP adresy v určitém pořadí a z čehož se nám nakonec vyklubala zajímavá strategická hra, a dokonce jsme poznali, kdo je mezi námi dezertér (že, Honzo.. :D). Při všech hrách byla sranda a některé to přinutilo se po dlouhé době rozběhnout.

Po vší fyzické aktivitě přišla zasloužená večeře a po ní ještě jedna přednáška. Tím vším ale den nekončil… to by nebyli vedoucí, aby si pro nás nevymysleli ještě nějakou noční hru. První noc jsme procházeli lesem a museli se po odrazkách dostat domů, další noc jsme měli přenášet svíčku tak, aby nám ji protivníci nesfoukli. Super byla noční šifrovačka, na kterou nás ještě před půlnocí vedoucí vyhnali s tím, že do 3 do rána musíme být zpátky a zároveň rozlousknout co nejvíce šifer. Přestože bylo zima a chvilku i sprchlo, tak šifrovačka, pro některé první v životě, byla nezapomenutelným zážitkem a snad všichni si ji užili.

Když jsme se přiblížili ke konci soustředění, museli orgové ještě otestovat naše znalosti a připravili nám soutěž – Contest. Skládal se z 5 matematických úloh a 7 programovacích, které měli ještě svou těžší verzi. My jsme byli rozděleni do 5 skupinek po 3 a každý tým dostal svůj vlastní počítač, na kterém jsme museli vypracovat, co nejvíce jsme za 4 hodiny stihli. Informatické úlohy měly svůj vlastní web na odevzdávání, u matematických tomu bylo trochu jinak – daný výsledek se musel vždy vyjádřit pomocí kliků a dřepů. Počet kliků znamenal číslo úlohy a počet dřepů formuloval výsledek – některým se to ovšem vymstilo, když po 80 dřepech zjistili, že jejich výpočet není správný.

Contestem jsme uzavřeli společně strávený týden a zbývalo nám už jen projít zpět do našeho světa a vyhodnotit, jak si každý vedl a až na jakou prioritu se dostal. Jako odměnu za naše snažení jsme si odnesli spoustu dárků, mezi nimiž nechyběly ani zajímavé knihy.

Myslím, že můžu za všechny říct, že se nám soustředění líbilo a moc jsme si jej užili. Orgové si pro nás připravili super program a i když jsme ještě další týden všichni dospávali obrovský spánkový deficit, poznali jsme mnoho super lidí, odnesli si hodně nových zkušeností a znalostí a na soustředění budeme vzpomínat ještě hodně dlouho!